Inschrijving Lessenreeks voorjaar 2021

Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma.
Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma.
Bevestig voor welke lessenreeks(en) u zich inschrijft: *
Ik ga akkoord om € 105,00 te betalen per lessenreeks en per persoon. * € 50 cash wordt betaald bij aanvang van de eerste les, € 55 bij aanvang van de zesde les. Indien er voor meerdere lessen wordt ingeschreven per week, dan is er een korting van € 10 per lessenreeks. Indien de danser was ingeschreven voor de winterreeks 2020 en dus door Covid-19 twee lessen verloren heeft, dan is er een korting van € 20. Deze korting wordt verrekend bij de eerste betaling.
Algemene voorwaarden
1 Elke inschrijving is bindend.
2 Annuleren is kosteloos tot 1 week voor aanvang van de lessenreeks/workshop/training.
3 Pasos de Brujas kan een lessenreeks / workshop / training schrappen of stopzetten indien daartoe gegronde redenen zijn. Naast overmacht kan dit ook bij te weinig cursisten, een langdurige ziekte van de lesgever(s), etc.. In geval van schrapping vòòr de aanvang van de lessenreeks/workshop/training heeft de cursist recht op een volledige terugbetaling van de eventuele voorafbetaling. Bij stopzetting door Pasos de Brujas tijdens de lessenreeks/workshop/training, zal de terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten les/workshop/training momenten.
4 Het missen van lessen / workshops / training wegens medische redenen, vakantie, werk of andere omstandigheden, geeft geen recht op terugstorten van cursusgeld voor de gemiste les/workshop/training momenten, noch geeft het recht op private inhaallessen.
5 Zo één van de twee danspartner wel in de mogelijkheid is de les/workshop/training momenten te volgen dient hij/zij een invaller te zoeken. De lesgevers zullen daarbij helpen.
6 Enkel bij onmogelijkheid van beide danspartners kunnen zij lessen in de mate van het mogelijke inhalen tijdens gelijkaardige lesmomenten binnen hetzelfde semester. Dit gebeurt in overleg met de lesgevers.
7 Gedeeltelijk betaling voor een deel van een lessenreeks / workshop / training is niet mogelijk.
8 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking. Ze worden beveiligd opgeslaan. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel de medewerkers van ledenadministratie en promotie kunnen de gegevens gebruiken. Contacteer Pasos om eigen gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen.