Inschrijving lessenreeksen april – juni 2024

  • Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma.
   Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma.
   Selecteer de lessen(reeks(en)) waarvoor u zich wenst in te schrijven. Let goed op de datum en locatie waar de lessen doorgaan.
   De lessen gaan door op:
   Maandag met Lode en Dominique in de Barrio
   15, 22, 29 april, 6, 13, 20, 27 mei, 3, 10, 17 juni

   Dinsdag met Ana en Joselito in de Barrio
   16, 23, 30 april, 7, 14, 21, 28, 4, 11, 18 juni

   Woensdag met Ana en Lode in het hof van Watervliet
   17, 24 april, 1, 8, 15, 22, 29 mei, 5, 12, 19 juni

   Woensdag met Natalia en Agustin in de Barrio (8 lesweken)
   1, 8, 15, 22, 29 mei, 5, 12, 19 juni

   Donderdag met Natalia en Agustin in de Barrio (8 lesweken)
   2, 9, 16, 23, 30 mei, 6, 13, 20 juni

   Donderdag met Ana en Marc in de Barrio (2 lesweken)
   18 en 25 april

   Ik ga akkoord om de vermelde prijs te betalen per lessenreeks en per persoon. De reeksen (10 lessen) kosten € 120 per persoon. De reeksen (8 lessen) kosten € 96 per persoon. De reeksen (2 lessen) kosten € 24 per persoon. Bij het volgen van tweemaal 8 of 10 lessen is er € 10 korting per lessenreeks. (*) De thema workshops op woensdag met 'Natalia en Agustin' kunnen als reeks (€ 96) maar ook per les gevolgd worden aan de prijs van € 15 inclusief de midweek milonga. Bij het volgen van 8 of 10 weken les is de midweek milonga gratis voor onze leerlingen.

   Algemene voorwaarden


   1 Elke inschrijving is bindend.

   2 Annuleren voor aanvang van de lessenreeks/workshop/training. is kosteloos

   3 Barrio de Tango kan een lessenreeks / workshop(s) / training(s) schrappen of stopzetten indien daartoe gegronde redenen zijn. Naast overmacht kan dit ook bij te weinig cursisten, een langdurige ziekte van de lesgever(s), etc.. Bij stopzetting door Barrio de Tango tijdens de lessenreeks/workshop/training, zal de terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten les/workshop/training momenten.

   4 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking. Ze worden beveiligd opgeslaan. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel de medewerkers van ledenadministratie en promotie kunnen de gegevens gebruiken. Contacteer Barrio de Tango om eigen gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen.


   Terms and Conditions


   1 Every registration is binding.

   2 Cancel before the start of the class / workshop / training. is free of charge

   3 Barrio de Tango can cancel or stop a series of lessons / workshop (s) / training (s) if there are valid reasons. In addition to force majeure, this can also be the case with too few students, a long-term illness of the teacher (s), etc. In case of discontinuation by Barrio de Tango during the series of lessons / workshop(s) / training(s), the reimbursement of the tuition fees will be made in proportion to the number of lessons / workshop / training moments that have not yet been taken.

   4 Specified personal data is only used for internal operations. They are stored securely. Personal data is not passed on to third parties. Only the employees of membership administration and promotion can use the data. Contact Barrio de Tango to request, modify or delete your own data.