Pre-party milonga

PRE-PARTY MILONGA: op donderdag 15 december (20 – 2 u.)

In de feestelijke benedenzaal van het Oud Sint-Jan. Pre-milonga open voor iedereen in het kader van het Tango Celebration week-end georganiseerd door Natalia & Agustin (https://www.nyatango.com/tangocelebration).