Friday Workshop met Natalia en Agustin “hoe kunnen we sterker versmelten met de muziek”

De workshops met Natalia en Agustin in 2020 zijn omwille van de corona maatregelen allemaal afgelast.

 

Ga naar beneden om je in te schrijven... (1 inschrijvings formulier per koppel)
Fill out the below form to register… (1 registration form per couple)

De tangostructuur verandert door de decennia heen. De muziek is nooit hetzelfde, dus mijn dans ook niet. Hoe kunnen wij dansers de veranderingen in de muziek (ideeën, zinnen en halve zinnen)  uitdrukken, zodat het gemakkelijker wordt om te anticiperen op wat komen gaat.

Drie vrijdagen, 3 workshops, 3 unieke kansen om eens te werken met Natalia&Agustin.

Elke workshop kan apart gevolgd worden.

  • Eerste vrijdag van oktober (2 okt): Tango’s voor 1935
  • Eerste vrijdag van november (6 nov): Tango’s direct na 1935 (AFGELAST)
  • Eerste vrijdag van december (4 dec): Tango’s in de jaren ’40 (AFGELAST)

Prijs: € 15,00 workshop

Opgelet: enkel de workshops vinden nog plaats, de practica zijn voorlopig geschrapt.

Op zaterdag is er ook een intensieve training met Natalia en Agustin.

 

19u30-20u45: workshop

Natalia and Agustin in Bruges with  “how can I express the music more in my dance”. 

Tango structure changes through the decades. The music is never the same, so my dance either. How can we dancers express the changes of ideas, phrases and semi-phrases so it gets easier to anticipate what is coming.

Three Fridays, 3 workshops, 3 unique opportunities to work once with them.

  • First Friday of October (Oct 2nd): Tangos for 1935
  • First Friday of November (Nov 6th): Tangos right after 1935 (CANCELLED)
  • First Friday of December (Dec 4th): Tangos in the 1940s (CANCELLED)

Price: 15 € workshop

Please note: only the workshops are still taking place, the practicals have been canceled for the time being.

On Saturday there is also an intensive training with Natalia and Agustin

Place to be: Barrio de Tango

19u30-20u45: workshop