Inschrijving lessenreeksen sept – dec 2022

Intermedio (derdejaars) (maandag 20.45 - 22 u.) en Principiantes (tweedejaars) (maandag 19.15 - 20.30 u. (met Lode en Ana en Beginners (eerstejaars) (dinsdag 19.15 - 20.30 u.)(met Lode en Ana)zijn volzet
Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma.
Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma.
Selecteer de lessenreeks(en) waarvoor u zich wenst in te schrijven. Alle lessen gaan door in Barrio de Tango buiten de lessen op dinsdag met Natalia en Agustin die doorgaan in Hof van Watervliet.
De lessen gaan door op:

Maandagen: 19/09-26/09-3/10-10/10-17/10-herfstvakantie-7/11-14/11-21/11-28/11-5/12
Dinsdagen: 20/09-27/09-4/10-11/10-18/10-herfstvakantie-8/11-15/11-22/11-29/11-6/12
Woensdagen: 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10 – 9/11, 16/11 23/11 30/11 – 7/12
Donderdagen: 22/09-29/09-6/10-13/10-20/10-herfstvakantie-10/11-17/11-24/11-1/12-8/12
Ik ga akkoord om € 105,00 te betalen per lessenreeks en per persoon bij Lode en Ana (10 lessen), en € 120,00 per lessenreeks en per persoon bij Natalia en Agustin (10 lessen). Indien er voor meerdere lessen wordt ingeschreven per week, dan is er een korting van € 10,00 per lessenreeks.

Algemene voorwaarden


1 Elke inschrijving is bindend.

2 Annuleren voor aanvang van de lessenreeks/workshop/training. is kosteloos

3 Barrio de Tango kan een lessenreeks / workshop(s) / training(s) schrappen of stopzetten indien daartoe gegronde redenen zijn. Naast overmacht kan dit ook bij te weinig cursisten, een langdurige ziekte van de lesgever(s), etc.. Bij stopzetting door Barrio de Tango tijdens de lessenreeks/workshop/training, zal de terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten les/workshop/training momenten.

4 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking. Ze worden beveiligd opgeslaan. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel de medewerkers van ledenadministratie en promotie kunnen de gegevens gebruiken. Contacteer Barrio de Tango om eigen gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen.


Terms and Conditions


1 Every registration is binding.

2 Cancel before the start of the class / workshop / training. is free of charge

3 Barrio de Tango can cancel or stop a series of lessons / workshop (s) / training (s) if there are valid reasons. In addition to force majeure, this can also be the case with too few students, a long-term illness of the teacher (s), etc. In case of discontinuation by Barrio de Tango during the series of lessons / workshop(s) / training(s), the reimbursement of the tuition fees will be made in proportion to the number of lessons / workshop / training moments that have not yet been taken.

4 Specified personal data is only used for internal operations. They are stored securely. Personal data is not passed on to third parties. Only the employees of membership administration and promotion can use the data. Contact Barrio de Tango to request, modify or delete your own data.