Inschrijving lessenreeksen september – december 2023

  De onderstaande lessenreeken zijn VOLZET - the below series of lessons are COMPLETE
  • Intensive Tango Training - donderdag 20.30 - 21.45 u. met Natalia en Agustin in Barrio
  • Beginners - dinsdag 20.30 - 21.45 u. met Ana en Joselito in de Barrio
  Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma.
  Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma.
  Selecteer de lessen(reeks(en)) waarvoor u zich wenst in te schrijven. Let goed op de datum en locatie waar de lessen doorgaan.
  De lessen gaan door op:
  Dinsdag met Ana en Joselito in de Barrio
  19, 26 september - 3, 10 oktober - 7, 14, 21, 28 november - 5, 12 december

  Woensdag met Ana en Lode in het hof van Watervliet
  20, 27 september - 4, 11 oktober - 8, 15, 22, 29 november - 6, 13 december

  Woensdag met Natalia en Agustin in de Barrio
  20, 27 september - 4, 11, 18 oktober - 8, 15, 22, 29 november - 6 december

  Donderdag met Natalia en Agustin in de Barrio
  21, 28 september - 5, 12, 19 oktober - 9, 16, 23, 30 november - 7 december
  Ik ga akkoord om de vermelde prijs te betalen per lessenreeks en per persoon. De reeksen (10 lessen) kosten € 120 per persoon. Bij het volgen van twee reeksen is er € 10 korting per lessenreeks. (*) De thema workshops op woensdag met Natalia en Agustin kunnen als reeks (€ 120) maar ook per les gevolgd worden aan de prijs van € 15 inclusief de midweek milonga.

  Algemene voorwaarden


  1 Elke inschrijving is bindend.

  2 Annuleren voor aanvang van de lessenreeks/workshop/training. is kosteloos

  3 Barrio de Tango kan een lessenreeks / workshop(s) / training(s) schrappen of stopzetten indien daartoe gegronde redenen zijn. Naast overmacht kan dit ook bij te weinig cursisten, een langdurige ziekte van de lesgever(s), etc.. Bij stopzetting door Barrio de Tango tijdens de lessenreeks/workshop/training, zal de terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten les/workshop/training momenten.

  4 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking. Ze worden beveiligd opgeslaan. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel de medewerkers van ledenadministratie en promotie kunnen de gegevens gebruiken. Contacteer Barrio de Tango om eigen gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen.


  Terms and Conditions


  1 Every registration is binding.

  2 Cancel before the start of the class / workshop / training. is free of charge

  3 Barrio de Tango can cancel or stop a series of lessons / workshop (s) / training (s) if there are valid reasons. In addition to force majeure, this can also be the case with too few students, a long-term illness of the teacher (s), etc. In case of discontinuation by Barrio de Tango during the series of lessons / workshop(s) / training(s), the reimbursement of the tuition fees will be made in proportion to the number of lessons / workshop / training moments that have not yet been taken.

  4 Specified personal data is only used for internal operations. They are stored securely. Personal data is not passed on to third parties. Only the employees of membership administration and promotion can use the data. Contact Barrio de Tango to request, modify or delete your own data.